Guds välsingnelse
 
Herren välsigne dig och bevare dig.
 
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
 
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
 
 
(4:e Moseb 6:24-26)